Praktisk

Praktisk – priser og vilkår

Jeg er tilknyttet den offentlige sygesikring, så hvis du har en henvisning fra egen læge til psykolog har du mulighed for at opnå tilskud til en række akutte og specifikke lidelser og hændelser gennem Den Offentlige Sygesikring. Du vil kunne få dækket mere end halvdelen af udgifterne til 12 konsultationer.

Du kan orientere dig nærmere på følgende link.
Læs mere om tilskud og henvisning her…

Er du medlem af Sygesikringen Danmark har du mulighed for et tilskud på 300 kr pr. samtale til de 11 henvisningsårsager, også såfremt du ikke har en henvisning fra egen læge.

Er du medlem af Sygesikringen Danmark og har en henvisning har du mulighed for tilskud på 200 kr pr. samtale.

Jeg indberetter automatisk.

 

Derudover kan der være mulighed for tilskud gennem sundhedsforsikringer eller via dit arbejde.

Honorar

En konsultation varer 45- 5o minutter.

Parsamtaler 1 time eller 1, 5 time.

Der findes mulighed for 5 gratis parsamtaler gennem Hedensted kommune for forældre, som har hjemmeboende børn under 18 år. Se www.hedensted.dk

 

Ved tilskud fra Den offentlige Sygesikring

Individuel terapi – varighed 45-50 minutter

Unge i alderen 18-20 år, der henvises med angst og depression, kan som forsøgsordning frem til december 2012 få gratis psykologhjælp.

Første konsultation 408,46 kr
Efterfølgende konsultationer 340, 59 kr

 

Uden tilskud fra Sygesikringen

Individuel terapi – varighed - 50 minutter

Forsikringsselskaber, arbejdspladser, kommuner, offentlige myndigheder 1100 kr.
Privatbetalende 1000 kr.

Familiesamtaler – varighed 50 / 75 minutter

2 eller flere personer 50 minutter 1200 kr.
2 eller flere personer 75 minutter 1800 kr.

Parterapi – varighed 60 – 90 minutter

Fælles parsamtaler 60 minutter 1300 kr.
Fælles parsamtaler 90 minutter 1800 kr.
De individuelle samtaler i fbm. parsamtaler 1000 kr

Supervision – varighed 60 min.

Individuel supervision (pr. 60 min) 1100 kr.
Gruppesupervision 2-4 pers. (pr. 60 min) 1500 kr

 

Afregning

Der afregnes efter hver samtale på Mobilpay 712640 eller efter aftale med bankoverførsel til konto: 0400 4021434782

Afbud

Afbud skal ske dagen før, senest kl 12. Ved udeblivelse eller for sen aflysning opkræves fuldt honorar for den aftalte konsultationstid.

bubble