Samtaleterapi

Der kan være mange grunde til at træffe beslutningen om at kontakte en psykolog.

Gennem livet kommer vi alle ud for svære perioder af den ene eller anden årsag. Der kan være tale om hændelser, der påvirker livskvaliteten i en sådan grad, at livet kan opleves uoverskueligt og hverdagen synes svær at komme igennem. Den enkelte kan være efterladt med følelser som tristhed, modløshed, irritation og forvirring og det kan være svært at forstå sig selv og den måde, som man agerer på i verdenen.

I det psykologiske rum har du mulighed for at lade tanker og følelser folde sig ud. Samtalerne kan bidrage til, at du opnår ny indsigt og forståelse og mere hensigtsmæssige handlemuligheder i livet. En professionel håndsrækning kan således være betydningsfuld for, at de potentialer og ressourcer, som du indeholder kan udvikles og udfoldes på en for dig mere livgivende måde.

Tavshedspligt

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og arbejder under Psykologforeningens krav til autoriserede psykologer.

Dette indebærer blandt andet, at jeg har tavshedspligt og journalpligt.

Tavshedspligten betyder, at alt hvad vi taler om, vil blive behandlet fortroligt.

se. evt. Psykolognævnet i Socialministeriet.

Journaloplysningerne er kun til internt brug og bliver opbevaret i overensstemmelse med gældende krav.

bubble