Samtaleterapi

Samtaleterapi med unge

I forhold til større børn og unge har jeg erfaring i samtaleterapi inden for områder som: 

  • Angst, tvangstanker, tvangshandlinger
  • Tristhed, nedtrykthed
  • Tab af en forælder, bedsteforælder eller anden nær pårørende.
  • Reaktioner i forbindelse med skilsmisse
  • En forælders sygdom, misbrug
  • Seksuelle overgreb
  • Selvskadende adfærd og selvmordstanker
  • Sociale og faglige vanskeligheder i skolen

Jeg arbejder med børn fra skolealderen og opefter. Ved børn har jeg ofte forældre med i begyndelsen af samtalerne. Alt efter behov kan der arbejdes videre med hele familien, barnet eller/og forældrene alene.

Nogle unge ønsker forholdsvis hurtigt individuelle samtaler. Er et sådant samtaleforløb i gang vil jeg ikke tale med den unges forældre om samtalerne uden den unges accept. Såfremt det vurderes hensigtsmæssigt kan forældrene inviteres – med den unges accept – til en fælles samtale.

bubble