Supervision

Supervision er en metode til udvikling af faglige og personlige færdigheder i professionelle relationer. Det centrale i supervisionen er de problemstillinger, som supervisanden oplever i sit arbejdsliv og vælger at sætte fokus på.

Gennem samtale undestøtter supervision en refleksions- og udviklingsproces i forhold til en afgrænset problemstilling/konflikt.

Supervision forløber som en struktureret samtale, der giver supervisanden mulighed for at opnå nye indsigter, synsvinkler og større klarhed.

 

Andet : Oplæg kan aftales.

bubble