Undersøgelser

Psykologiske undersøgelser

Jeg udfører brede kliniske undersøgelser af børn og unge.

Baggrunden for at en undersøgelse iværksættes hænger ofte sammen med at omgivelserne er væsentlig bekymrede for et barns / et ungt menneskes trivsel. Den psykologiske undersøgelse kan bidrage til at forstå problemernes art og omfang og vil vurdere, hvordan barnets/ den unges udvikling fremover støttes bedst muligt.

Den psykologiske undersøgelse samles afsluttende i en skriftlig erklæring, som afleveres med en mundtlig tilbagemelding til den undersøgte og familie samt bestiller.

Aut. Psykolog · specialist i psykoterapi & parterapeut Vivi Thomsen // Søndergade 46 · 2 sal // 8700 Horsens // tel. 29415161 // Mail. mail@vivithomsen.dk